Mixing Fresh Pasta with Semolina Flour and fresh eggs Home

Mixing Fresh Pasta

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=qt_Ng1RmYzY]

http://www.youtube.com/watch?v=qt_Ng1RmYzY&feature=channel_page

Fresh PastaBuy our Fresh Pasta
Direct from our new retail store: 4141 S. Tamiami Trail #13, Sarasota, FL 34231